/files/thongtincongty/2020/4/Images/new-media/36-newmedia.png

NEW MEDIA

Liên hệ ngay

Địa chỉ                 

Ngôn ngữ             

RussianIndonesianTiếng Việt

Dịch vụ (0)           

Thông tin liên hệ

NEW MEDIA

NEW MEDIA

Công ty Văn hóa Truyền thông New là một Công ty Truyền thông uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Truyền thông, Quảng cáo trên cả nước. Với khẩu hiệu: “Sáng tạo không ngừng”, chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu các ý tưởng, giải pháp và cách thức thực hiện nhằm giúp các doanh nghiệp – khách hàng mục tiêu của chúng tôi – nâng cao hiệu quả trong hoạt động, tiến lên mạnh mẽ về phía trước, trở thành một thương hiệu được khách hàng, cổ đông và toàn bộ nhân viên tin tưởng.

DỰ ÁN (1)   

Sản phâm hoa
SẢN PHÂM HOA12/2019
keyboard_arrow_right

DỊCH VỤ (0)  

Chưa có bài đánh giá

Thêm đánh giá